top of page

We gaan voor een rijkdom aan kansen en perspectieven voor elk kind. Niet enkel op school, maar ook later.

Talentenrijkdom als kracht

Springplank.png

Springplank naar morgen

Kinderen worden vaak aangekeken op wat ze niet kunnen in het Nederlands. Wij gaan uit van hun kracht als ervaren meertalige leerders.

Talenrijkdom.png

Diversiteit als troef

Diversiteit.png

Kinderen verschillen. Heerlijk! Zowel pedagogisch als inhoudelijk gaan leerkrachten en leerlingen hiermee aan de slag.

Hoge verwachtingen als hefboom

Positieve verwachtingen, gekoppeld aan een krachtige leeromgeving, geduld en aanmoediging.

hoge verwachtingen.jpg
Engagement.png

Een plaats vol engagement

We gaan ervoor. Samen. Ook leerlingen worden er toe aangezet om elkaar te helpen. Zo wordt elke klas een hechte leergroep.

bottom of page