Dagschema

De lesuren zijn:
  van 08.45 tot 11.35 uur
  van 12.40 tot 15.25 uur
Op woensdag:
  van 08.45 tot 12.00 uur

Opvang

De voor- en naschoolse opvang wordt verzorgd door de vzw KinderKuren op school:
  van 07.00 tot 18.30 uur

Privacy

Het InformatieVeiligheids- en PrivacyBeleid wordt momenteel aangepast aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Visie

Praktisch

Partners

Contact